Geometrický plán na rozdělení pozemku

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Geometrický plán na rozdělení pozemku se vyhotovuje při potřebě část pozemku prodat, směnit či darovat. V geometrickém plánu se graficky – červenou čárou vyjádří nově vzniklá hranice parcely. Nově vzniklý díl původní parcely se označí novým parcelním číslem a vyjádří se výměra nové i původní zbytkové parcely.