Zaměření domu Plzeň

Zaměření domu Plzeň

Pro kolaudaci nové stavby rodinného domu, garáže, nebo jiné stavby, je potřeba geometrický plán na vyznačení budovy. Pro přístavbu budovy se vyhotovuje geometrický plán na změnu obvodu budovy. S geometrickým plánem se na stavební úřad také dokládá vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa.

Pro vyhotovení geometrického plánu na zaměření domu potřebujeme znát katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde stavba stojí.

 

tel: +420 377 477 245